Into Change vertaalt, zoekt naar het goede en is dichtbij

Into change

Verandermanagement en -advies

Heeft u een veranderagenda, ideaal, visie, idee of concept maar weet u niet hoe u deze nu moet vertalen naar de werkelijkheid van alledag? Dan kan ik u daarbij helpen. Samen zorgen we ervoor dat uw gewenste toekomstbeeld in de praktijk tot uiting komt. Afhankelijk van uw concrete situatie neem ik de gewenste rol aan:

De rol van programmamanager: samen vertalen we uw visie naar processen, structuren en gewenst gedrag van medewerkers. Op zo’n manier dat de context er toe leidt dat het gewenste gedrag op geëngageerde wijze tot uiting komt.

De rol van interimmanager mét een veranderopdracht. Leiding geven aan verandering vraagt specifieke vaardigheden. Het is balanceren tussen de voortdurende tegenstrijdigheid van het loslaten en geven van kaders.

De rol van procesbegeleider bij complexe veranderprocessen. In voortdurende verbinding en dialoog laat ik de ‘harde’ en ‘zachte’ kant tot hun recht komen. Resultaatgericht, maar met bezieling.

De rol van sparringpartner, organisatiecoach, adviseur en facilitator voor management of professionals bij organisatieveranderingen.

De wereld om ons heen verandert. Alles is in beweging. De veranderingen volgen elkaar steeds sneller op, de voorspelbaarheid neemt af, oorzaak en gevolg worden steeds onduidelijker en soms lijken ontwikkelingen zelfs tegenstrijdig. De enige zekerheid die we hebben is de verandering zelf; we zijn voortdurend Into Change.