Werkwijze

Ik beweeg mij graag in het speelveld tussen strategie en het operationele. Ik sla de brug tussen het denken en het doen. Van helicopterview naar het concrete in relatie tot de klant of de medewerker. En weer terug. Ik doe dit met een grote dosis analytisch vermogen, pragmatisme én relativeringszin. ‘Als het niet kan zoals het moet, moet het maar zoals het kan’ is een quote die bij mij past en hoe ik naar de wereld kijk.

Ik sta voor ‘de warme zakelijkheid’: zacht en met gevoel als daar behoefte aan is, duidelijk en besluitvaardig als het nodig is. Op natuurlijke wijze verbind ik de ‘harde’ en ‘zachte’ kant aan elkaar. Handelen op basis van vertrouwen is daarbij mijn basishouding.

Ik werk niet voor maar samen met een opdrachtgever. Ik kan daarbij verschillende rollen aannemen: (mede)ontwerper van een veranderproces, leidinggevende, procesbegeleider, coach of adviseur. Ik neem daarbij de rol in die op dat moment verschil kan maken.

Ik ben gefocused op het einddoel zonder de realiteit van alledag uit het oog te verliezen. Ik maak af waar ik aan begin.

Ik kan mij goed verplaatsen in het perspectief van anderen, ik heb oog voor het krachtenveld en heb gevoel voor de politieke dimensies die onderdeel zijn van een organisatieverandering. Ik kijk breed zonder het individu uit het oog te verliezen.

Ik heb aandacht voor het goede, ongeacht de situatie. Een organisatieverandering is een proces waarin mensen samen in verbinding en in gesprek met elkaar de toekomst vormgeven. Door met elkaar bewust stil te staan en samen (ook) te onderzoeken wat er goed gaat en waar men in de organisatie meer van wil zien wordt er bij de betrokkenen energie en zelfvertrouwen gecreëerd en worden er eerder stappen gezet om samen de toekomst vorm te gaan geven.