Referenties

Ik heb Pia leren kennen als iemand die met twee benen in de praktijk staat, maar tegelijkertijd ook in staat is een wetenschappelijk perspectief op vraagstukken in te brengen. Dit heeft een grote toegevoegde waarde in de praktijk, waar evidence-based werken nog steeds een zeldzaamheid is. Zij kan de laatste inzichten toepassen op complexe menselijke vraagstukken en vertalen naar praktisch advies. Bijzonder! Max Wildschut – Kerndocent AOG School of Management, Leergang Psychologie in Organisaties

Een warm, betrokken en stevige manager waarvan ik graag had gewild dat ze was gebleven. Pia is verantwoordelijk geweest voor de doorontwikkeling van de stafafdeling Zorgondersteuning werkzaam voor de pijler Zorg (5 regio’s, 140 teams). Zij heeft verbinding gebracht tussen los functionerende beleidsgroepen en heeft de afdeling gekanteld van centraal werkend naar daadwerkelijk regionaal ondersteunend. Hierbij heeft ze medewerkers goed begeleid in deze – voor hen soms – grote verandering. Voor mij was Pia daarnaast een stevige sparringpartner voor complexe vraagstukken. Vooral bij vraagstukken waarbij niet helder was waar het probleem lag, is haar kijk erg waardevol en inzichtgevend geweest. Shequita Kalloe – directeur Zorg Kwintes

Pia heeft als wijkmanager bij HilverZorg niet alleen een waardevolle strategische bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de organisatie, maar vooral ook op heel betrokken en enthousiaste wijze leiding gegeven aan zorgprofessionals. De bijzondere klus waar zij voor stond, het verhuizen van ruim 100 bewoners naar andere locaties, heeft ze zorgvuldig vormgegeven. Met volop oog en oor voor het wel en wee van bewoners en betrokken medewerkers. Pia verstaat de kunst om te manoeuvreren tussen strategische discussies en belangen en de dagelijkse beslommeringen van de werkvloer. Daarbij is ze een vrolijke collega die met relativeringsvermogen en humor het ingewikkelde weet te versimpelen. Ben Hammer, Raad van Bestuur Stichting HilverZorg

Pia is een ankerpunt. Een integere adviseur en manager die heel goed innovatieve ideeën en nieuwe concepten weet te vertalen naar de praktijk. Iemand die door haar intelligentie op conceptueel niveau mee schakelt, maar het vooral daarna waarmaakt in de praktijk. Ze is daarbij eerlijk over wat wel en niet haalbaar is, en pragmatisch wanneer pragmatische keuzes gemaakt moeten worden. Zo heb ik haar meegemaakt als locatiemanager op thema’s als zelforganisatie en wijkgericht werken: geïnspireerd door visie, vormend naar de praktijk en kritisch op wat wel en niet mogelijk is. Arin van Zee – Adviseur maatschappelijke vraagstukken Viatore