Referenties

Ik heb Pia leren kennen als iemand die met twee benen in de praktijk staat, maar tegelijkertijd ook in staat is een wetenschappelijk perspectief op vraagstukken in te brengen. Dit heeft een grote toegevoegde waarde in de praktijk, waar evidence-based werken nog steeds een zeldzaamheid is. Zij kan de laatste inzichten toepassen op complexe menselijke vraagstukken en vertalen naar praktisch advies. Bijzonder!
Max Wildschut – Kerndocent AOG School of Management, Leergang Psychologie in Organisaties

Een warm, betrokken en stevige manager waarvan ik graag had gewild dat ze was gebleven. Pia is verantwoordelijk geweest voor de doorontwikkeling van de stafafdeling Zorgondersteuning werkzaam voor de pijler Zorg (5 regio’s, 140 teams). Zij heeft verbinding gebracht tussen los functionerende beleidsgroepen en heeft de afdeling gekanteld van centraal werkend naar daadwerkelijk regionaal ondersteunend. Hierbij heeft ze medewerkers goed begeleid in deze – voor hen soms – grote verandering. Voor mij was Pia daarnaast een stevige sparringpartner voor complexe vraagstukken. Vooral bij vraagstukken waarbij niet helder was waar het probleem lag, is haar kijk erg waardevol en inzichtgevend geweest.

Shequita Kalloe – directeur Zorg Kwintes

Pia heeft bij ons twee functies vervuld de afgelopen jaren, manager behandeling en wijkmanager Kerkelanden. In deze twee functies heeft zij bewezen dat zij in staat is in een sterk veranderende organisatie én een sterk veranderend werkveld verschillende rollen aan te nemen om de gewenste verandering of het gewenste resultaat te behalen. Dit steeds in verbinding met haar medewerkers en collega’s.
Patricia Esveld – Voorzitter Raad van Bestuur Stichting HilverZorg

Pia is een ankerpunt. Een integere adviseur en manager die heel goed innovatieve ideeën en nieuwe concepten weet te vertalen naar de praktijk. Iemand die door haar intelligentie op conceptueel niveau mee schakelt, maar het vooral daarna waarmaakt in de praktijk. Ze is daarbij eerlijk over wat wel en niet haalbaar is, en pragmatisch wanneer pragmatische keuzes gemaakt moeten worden. Zo heb ik haar meegemaakt als locatiemanager op thema’s als zelforganisatie en wijkgericht werken: geïnspireerd door visie, vormend naar de praktijk en kritisch op wat wel en niet mogelijk is.
Arin van Zee – Adviseur maatschappelijke vraagstukken Viatore