Referenties

Ik heb Pia leren kennen als iemand die met twee benen in de praktijk staat, maar tegelijkertijd ook in staat is een wetenschappelijk perspectief op vraagstukken in te brengen. Dit heeft een grote toegevoegde waarde in de praktijk, waar evidence-based werken nog steeds een zeldzaamheid is. Zij kan de laatste inzichten toepassen op complexe menselijke vraagstukken en vertalen naar praktisch advies. Bijzonder!
Max Wildschut – Kerndocent AOG School of Management, Leergang Psychologie in Organisaties

Ik heb vijf jaar als coördinator welzijn onder leiding van Pia gewerkt. Deze jaren waren voor mij heel bijzonder. Ik heb bij haar altijd gelijkwaardigheid en veiligheid ervaren. Ik wist altijd wat er speelde en wat haar verwachtingen waren. Pia was in staat om het grote geheel op respectvolle manier te vertalen naar de werkvloer. Dat deed ze op praktisch vlak maar er was ook altijd ruimte voor gevoel en emotie. Bij (niet-populaire) maatregelen ging ze het gesprek met je aan om tot oplossingen te komen. En als het nodig was stond ze haar mannetje en hakte knopen door. Ik heb het werken met haar als bijzonder veilig ervaren en heb mij nooit in de steek gelaten gevoeld. Ook niet als ik fouten maakte of niet handig handelde. Om die redenen heb ik altijd met enorm veel plezier met haar samengewerkt!’
Marie-José Bruins – coördinator welzijn HilverZorg

Pia heeft bij ons twee functies vervuld de afgelopen jaren, manager behandeling en wijkmanager Kerkelanden. In deze twee functies heeft zij bewezen dat zij in staat is in een sterk veranderende organisatie én een sterk veranderend werkveld verschillende rollen aan te nemen om de gewenste verandering of het gewenste resultaat te behalen. Dit steeds in verbinding met haar medewerkers en collega’s.
Patricia Esveld – Voorzitter Raad van Bestuur Stichting HilverZorg

Pia is een ankerpunt. Een integere adviseur en manager die heel goed innovatieve ideeën en nieuwe concepten weet te vertalen naar de praktijk. Iemand die door haar intelligentie op conceptueel niveau mee schakelt, maar het vooral daarna waarmaakt in de praktijk. Ze is daarbij eerlijk over wat wel en niet haalbaar is, en pragmatisch wanneer pragmatische keuzes gemaakt moeten worden. Zo heb ik haar meegemaakt als locatiemanager op thema’s als zelforganisatie en wijkgericht werken: geïnspireerd door visie, vormend naar de praktijk en kritisch op wat wel en niet mogelijk is.
Arin van Zee – Adviseur maatschappelijke vraagstukken Viatore