Pia Theeuwen

De eerste jaren na mijn studie Gezondheidswetenschappen heb ik advies- en beleidsmatige werkzaamheden verricht in de gezondheidszorg, met name in ziekenhuizen en voornamelijk op strategisch en tactisch niveau.

In 2003 heb ik de stap gezet naar het management omdat ik zelf wilde ervaren hoe het is om aan het roer te zitten en volledig verantwoordelijk te zijn voor een organisatieonderdeel. De opleiding ‘Consultancy in Groepen en Organisaties – het begeleiden van veranderprocessen’ aan de Universiteit Hasselt i.s.m. de Katholieke Universiteit Leuven is daarin voor mij een belangrijk kantelpunt geweest. Zowel in het besef dat ook de rol van manager mij past als in mijn manier van kijken naar en denken over de wereld van het organiseren en veranderen. Sindsdien streef ik voortdurend naar een balans tussen de ‘harde’ en ‘zachte’ werkelijkheid binnen organisaties. In Leuven maakte ik ook voor het eerst kennis met Appreciative Inquiry, waarderend onderzoeken. Een manier van doen en kijken naar de wereld die zijn nu al vaak bewezen heeft.

Als (interim)manager heb ik het leiding geven ervaren in vele settings (thuiszorg, verpleeg-en verzorgingshuizen, medische centra, enz.) en vanuit diverse vraagstukken. Handelen op strategisch niveau en tegelijkertijd met de voeten in de klei staan is mij niet vreemd. Ik heb complexe veranderprocessen geleid.

Het (onverwachte) summum betrof het ontmantelen van een verzorgingshuis. Een heftig maar mooi en onvergetelijk proces waarbij het voortdurend zoeken was naar een balans tussen ethische vraagstukken, zakelijke en strategische belangen en emoties van alle betrokkenen.

Nu – als eigenaar van Into Change – kies ik er voor om expliciet te maken waar ik goed in ben en wat ik impliciet al jaren deed: het (bege)leiden van organisatieveranderingen op zo’n wijze dat organisatiebelang en het medewerkersbelang elkaar treffen. Ik heb daarbij een natuurlijke neiging om structuur aan te brengen en ervaar tegelijkertijd een grote nieuwsgierigheid naar het gedrag van mensen. Het volgen van diverse opleidingen (postacademische leergang Psychologie in Organisaties bij AOG School of Management in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen en Corporate Antropologie bij de Academie voor Organisatiecultuur) hebben mij daarbij het (theoretisch) kader gegeven dat mijn intuïtieve manier van werken ondersteunt.

Tevens ben ik werkzaam als freelance teamcoach voor Breinkorf en als associé verbonden aan GrowWork Healthcare.

oprecht
dichtbij
pragmatisch
doorzetter
vormend